15.06.2009
Zgodnie z obowiązującymi standardami wszelkie informacje dotyczące danych klientów, w tym rówież zasady ich współpracy z kancelarią DORADCY- PRAWNI.EU objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, która jest nieograniczona w czasie i trwa także po ustaniu stosunku prawnego.

<< <  Strona 2 z 2

Prawo po Twojej stronie


Kancelaria Radcy Prawnego Michał Panek powstała
w celu świadczenia pomocy prawnej na wysokim poziomie. Zajmuję się udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem opinii prawnych i pism procesowych. Pomagam w sporach i w negocjacjach. Reprezentuję klientów w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych.